Oznámenie o uložení zásielky na pošte

Zverejnené
14. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 032/2022
Dátum uloženia: 14. marca 2022
Odberná lehota: 31. marca 2022
Miesto uloženia: Informačná kancelária miestneho úradu
Odosielateľ:
Adresát: Slavomír Sidor, Daniel Vavrek

Prílohy