Oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 9. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 157/2022
Dátum uloženia: 16. decembra 2022
Odberná lehota: 9. januára 2023
Miesto uloženia: Právny referát miestneho úradu
Odosielateľ: Okresný súd Košice I
Adresát: David Žatecký

Prílohy