Oznámenie o strategickom dokumente ÚP HSA Košice – doplnky č. 19

Zverejnené
11. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. mája 2022 − 25. mája 2022
Kategória

Prílohy