Oznámenie o strategickom dokumente – Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice

Zverejnené
30. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. mája 2022 − 13. júna 2022
Kategória

Prílohy