Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny_Bukureštská 8

Zverejnené
8. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. februára 2022 − 8. marca 2022
Kategória

Prílohy