Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny_Berlínska 1 – 4

Zverejnené
17. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2022 − 16. marca 2022
Kategória

Prílohy