Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Varšavská 11 – 14

Zverejnené
7. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. marca 2022 − 31. marca 2022
Kategória

Prílohy