Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny- Berlínska 11

Zverejnené
23. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2022 − 17. marca 2022
Kategória

Prílohy