Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené
7. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. februára 2022 − 4. marca 2022
Kategória

Prílohy