Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny Hanojská 2

Zverejnené
4. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2022 − 26. januára 2022
Kategória

Plánované prerušenie distribúcie elektriny pre odberné miesta na Hanojskej ulici č.2 dňa 26.1.2022 od 8.10 do 15.30 hod.

Prílohy