Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti

Zverejnené
24. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. februára 2023 − 10. marca 2023
Kategória

Ako pripomienkovať návrh VZN

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2023

Prílohy