Kolaudačné rozhodnutie Viedenská 9

Zverejnené
29. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. októbra 2022 − 12. novembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 049/2022

Prílohy