Preskočiť na obsah

Interpelácia poslanca Tomáša Jurkoviča prednesená na 4. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13.3.2023_odpoveď