Interpelácia poslanca Tomáša Jurkoviča prednesená na 3. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13.3.2023_odpoveď

Zverejnené
28. marca 2023
Kategória

Prílohy