Interpelácia poslanca Miroslava Špaka prednesená na 4. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13.3.2023_odpoveď

Zverejnené
14. apríla 2023
Kategória

Prílohy