Interpelácia poslanca Miroslava Špaka prednesená na 3. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13.3.2023_odpoveď

Zverejnené
5. apríla 2023
Kategória

Prílohy