Preskočiť na obsah

Interpelácia poslanca Miroslava Špaka prednesená na 3. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 13.3.2023_odpoveď