Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2_2021-kontajneroviská

Zverejnené
12. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 12. januára 2022
Kategória

Doplnenie zmeny termínu plnenia zmluvy z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022_D_002
Začiatok účinnosti: 13. januára 2022
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 12. januára 2022
Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 0%
Dodávateľ / Partner: RENE izolácie, s.r.o, Košice

Prílohy