Preskočiť na obsah

1 – 2023/ Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zverejnené
15. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2023 − 30. marca 2023
Kategória

Prílohy