CHOV PSA

VZN č.2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Vydanie prvej známky držiteľovi psa  1€
Vydanie náhradnej známky držiteľovi psa 3€

Zverejnené 24. júla 2021.
Upravené 2. novembra 2022.