STAVEBNÉ POVOLENIE „HALA OPRÁV MOTOR-CAR KOŠICE, REKONŠTRUKCIA OEZ, DOPRAVNÁ 5, KOŠICE“

Upravené
27. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2021