OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA VARŠAVSKÁ 21

Upravené
27. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2021