Preskočiť na obsah

Voľba do prenosnej volebnej schránky

Zverejnené 30.5.2024.

Kategória

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať mestskú časť alebo v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky nasledovne:

Do dňa konania volieb

1. telefonicky v úradných hodinách miestneho úradu na tel. č.: 055/6360430

2. elektronicky e-mailom na adresu: mutah@tahanovce.sk

V deň konania volieb

Požiadavku  môžete nahlásiť priamo okrskovej volebnej komisii, v ktorej územnom obvode má volič trvalý pobyt alebo na telefónne číslo 0948 467 642 počas celého volebného dňa.

Pre starších, resp. zdravotne znevýhodnených občanov okrskové volebné komisie umožnia aj vykonanie voľby do prenosnej volebnej schránky v sídle okrsku na prízemí ZŠ Belehradská 21. V prípade záujmu kontaktujte v deň volieb zodpovedného zamestnanca  na  telefónnom čísle: 0948 467 642.