Preskočiť na obsah

Oznámenie o termíne odovzdávania sociálnej pomoci

Zverejnené 22.8.2023.

Kategória

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s neziskovými organizáciami začalo s distribúciou potravinových a hygienických balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby.

         Pre obyvateľov mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce bude odovzdávať Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice potravinové balíčky a hygienické balíčky v piatok   8. 9. 2023 od 9.00 do 11.00 v kultúrnom stredisku mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

         Zoznam konečných príjemcov, ktorým pracovníci Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice budú odovzdávať potravinové balíčky, vytvorilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a priebežne ho aj aktualizuje.

         Občan si môže overiť, či je na zozname konečných príjemcov, u koordinátora  Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice na telefónnom čísle : 0909 250 667 alebo 0911 711 357.

         Odovzdávanie potravinových a hygienických  balíčkov je opatrenie z Revidovaného operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Európskej únie OP FEAD na roky 2014 – 2020, konkrétne z fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Cieľom programu je prispieť k zmierneniu najhorších foriem chudoby.