Preskočiť na obsah

Kolaudačné konanie – Hanojská ulica

Zverejnené 29.2.2024.

Kategória

Dnes, 29. februára 2024 sa vrámci kolaudačného konania uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním ohľadom dočasného prepojenia Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice. Na stretnutí boli účastní starosta mestskej časti, Mgr. Ing. Miloš Ihnát, zamestnanci miestneho úradu z referátu dopravy a životného prostredia, zástupkyňa Špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty a zástupcovia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Pojednávanie prebehlo bez problémov, nakoľko mestská časť splnila všetky stanovené podmienky v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Do dvoch týždňov odo dňa pojednávania by malo byť vydané kolaudačné rozhodnutie.