Preskočiť na obsah

Cestička pre chodcov – výmena a doznačenie

Zverejnené 17.4.2024.

Kategória

Dávame do pozornosti občanom mestskej časti, že od dnešného dňa, 17. apríla 2024 je platné nové dopravné značenie – cestička pre chodcov C9. Výmena a doznačenie predsadenej občianskej vybavenosti boli realizované za účelom aktualizovať existujúce značenie a s cieľom zamedziť pohybu cyklistov a kolobežkárov na pasáži. Iniciatíva vyšla z podnetu obyvateľov, ktorí sa cítili byť ohrození ich rýchlou jazdou. Návrh na značenie spracovala mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v spolupráci s Útvarom hlavného architekta a mestskou políciou. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov supluje mestská časť týmto konaním mesto. Mestská polícia plánuje na mieste nového značenia aj náhodné kontroly. Veríme že nové značenie zvýši bezpečnosť pohybu na danom úseku, súčasne prosíme o jeho rešpektovanie.