Preskočiť na obsah

Začína výrub nad Hanojskou ulicou

Zverejnené 9.11.2022.

Vo štvrtok 10.11.2022 začína výrub drevín a krovín na Hanojskej ulici z dôvodu prípravy územia pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ul. s križovatkou   Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“. Výrub sa bude realizovať na zarastenom území medzi Hanojskou 5, panelovou cestou vedúcou do lesoparku a bývalým obratiskom autobusov na Ázijskej triede. Zároveň sa začína so strojovou kosbou časti územia pod Americkou triedou. Obe akcie budú prebiehať súbežne a je možné že budú trvať viacero dní. Mestská časť prosí preto o strpenie zvýšeného hluku a menších dopravných obmedzení v súvislosti s pohybom ťažkej techniky.