Preskočiť na obsah

Vývoj príprav novej cyklotrasy

Zverejnené 26.2.2024.

V roku 2020 mestská časť požiadala mesto Košice o zriadenie cyklotrasy Čínska – Mončí potok. Navrhla dve alternatívy, ktoré korešpondovali s existujúcimi lestnými cestami. Po niekoľkých rokovaniach a geodetických zameraniach sa konštatovalo, že obe alternatívy v časti vstupu do lesoparku od ulice Čínska prechádzajú cez súkromné pozemky.

Na základe ďalších rokovaní dalo mesto Košice formou príkaznej zmluvy v roku 2022 mestskej časti spracovať projektovú dokumentáciu (ďalej PD) na vybranú alternatívu. Mestská časť obstarala dodávateľa PD, v spolupráci s mestom obstarala PD a zároveň získala všetky súhlasné stanoviska potrebné k územnému konaniu. Následne tieto veci postúpila mestu na ďalšie konanie.

V roku 2023 prebehlo viacero diskusií na úrovni starostu MČ a riaditeľa magistrátu, akým spôsobom sa vysporiadať s problematickou časťou projektu, ktorými bolo majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pri vstupe. Na pomerne malej výmere bolo extrémne veľa parciel so stovkami vlastníkov. Konštatovalo sa, že je takmer nemožné všetky pozemky vysporiadať.

Mestské lesy začiatkom roka 2024 kontaktovali starostu MČ o tom, že majú novú alternatívu riešenia, ktorá pri vstupe do lesa obchádza problematické pozemky a umiestňuje trasovanie na pozemky mesta Košice. Starosta, Mgr. Ing. Miloš Ihnát a odborní pracovnici úradu na pracovnom stretnutí s riaditeľom Mestských lesov Košice priamo v teréne vyrokovali tvar a presnú trasu cyklotrasy smer Zelený dvor. Táto čiastočná úprava trasovania si však vyžaduje nové geodetické zameranie, zmenu PD a zásah do existujúceho lesného porastu. Dohodnuté zmeny boli zadané projektantovi, aby upravil už existujúci projekt.

Aj keď si to vyžaduje veľa času a úsilia, rokovať pre dobro vo veci a v prospech obyvateľov sa vždy oplatí. O ďalšom vývoji situácie Vás budeme informovať a veríme, že čoskoro si užijete jazdu na tejto novej cyklotrase.