Preskočiť na obsah

Výskyt medveďa v blízkosti mesta donútil kompetentných sadnúť si k rokovaciemu stolu

Zverejnené 4.5.2023.

V stredu 3.mája 2023 sa v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti okresného úradu , mesta Košice, mestského podniku Mestské Lesy, a.s., riaditeľa Košickej ZOO, Polície SR, riaditeľa oblastnej správy NDS ( Národná diaľničná spoločnosť), zástupcu  MČ Košice – Dargovských hrdinov, zástupcu poľovníckeho združenia Lovena, zástupcov MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce a zástupcov médií k problematike výskytu medveďa hnedého, výskytu diviakov a opakujúceho sa značného neporiadku na diaľničnom privádzači z Prešova do Košíc. Navrhnuté opatrenie pre výskyt medveďa hnedého a pre výskyt iných zvierat ( diviak, srnčia zver, líška) je riešiť a presvedčiť orgány štátu osadiť dopravnú značku Pozor zver!, ďalej riešiť s kompetentnými zníženie rýchlosti áut  v tomto úseku a tiež verejné osvetlenie. Dôležité je aj informovanie verejnosti  o tom,  čo robiť v situácii, kedy sa nachádzame v blízkosti medveďa hnedého. Na stretnutí odzneli aj informácie, čo v prípade výskytu tejto zákonom chránenej šelmy môže po oznámení vykonať polícia. Mestská časť zabezpečuje čistotu okolia vrátane kontajnerovísk, snaží sa tým zabrániť ľahkému prikrmovaniu  zvierat. Na rokovaní sa hovorilo  aj o výskyte diviakov priamo na sídlisku Ťahanovce. Poľovnícke združenie Lovena očakáva od okresného úradu výnimku – povolenie lovu diviakov na nepoľovnej ploche. Týkal sa to najmä územia bývalého Sadu mládeže. Po dohode vyplývajúcej zo stretnutia sa vykonajú relevantné kroky k preklasifikovaniu tohto územia na poľovnú plochu Na pracovnom rokovaní sa prítomní venovali aj problematike znečistenia okolia privádzača. Po neprispôsobivých osobách to neustále vypratáva mestská časť. V čase podujatí zameraných na očistu tohto územia od  odpadu  poskytuje súčinnosť NDS.