Preskočiť na obsah

Upozornenie na prerušenie dodávky pitnej vody

Zverejnené 6.2.2023.

Vážení obyvatelia,

v pondelok 06.02.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Čínska 14. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Ďakujeme za pochopenie.

VVS, a.s. Košice