Upozornenie na opravu kanalizácie Čínska 14

V utorok 7.02.2023 bude VVS. a.s. Košice odstraňovať poruchu na kanalizácii v Košiciach mestská časť Sídlisko Ťahanovce   –  ulica Čínska  č.14 – v čase cca od 08:00 do 14:00 .

 Ďakujeme za pochopenie.

VVS, a.s. Košice

Zverejnené 7. februára 2023.
Bez úpravy .