Preskočiť na obsah

Súťažíme v projekte EloGE Slovakia

Zverejnené 24.1.2022.

Mestská časť Košice Sídlisko-Ťahanovce sa zapojila do druhého ročníka projektu EloGE Slovakia. Projekt spočíva v hodnotení zapojených samospráv z pohľadu 12-tich princípov dobrej správy stanovených Radou Európy. Samosprávy, ktoré sa v tomto roku do projektu prihlásili,  budú hodnotené v oblastiach, ako sú napríklad inovácie a otvorenosť, etické správanie, či rozumné spravovanie financií. Proces hodnotenia bude pozostávať zo samohodnotenia miestnym úradom a z hodnotenia samosprávy obyvateľmi a volenými zástupcami prostredníctvom dotazníkov. Víťazné samosprávy na konci projektu získajú tzv. Európsku značku excelentnosti dobrej správy veci verejných. Celý projekt bude trvať do konca júna 2022, pričom v priebehu februára až marca prebehne zber dát z dotazníkov u obyvateľov a poslancov našej mestskej časti.
Celý projekt zastrešuje občianske združenie Dobrý úradník v partnerstve s Ministerstvom vnútra a Radou Európy. Cieľom projektu je okrem získania ocenenia aj identifikácia silných a slabých stránok našej samosprávy a načerpanie inšpirácie  a príkladov dobrej praxe od ostatných zapojených samospráv.