Preskočiť na obsah

STRAVOVANIE DÔCHODCOV v roku 2023

Zverejnené 13.1.2023.

Ak si zo zdravotných alebo iných dôvodov neviete pripraviť obed sami, mestská časť Vám ho pomôže zabezpečiť. Môže Vám poskytnúť aj príspevok na stravovanie vo výške 2€ na jeden obed v prípade, že spĺňate nasledujúce podmienky:

  • Ste dôchodca, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500 € mesačne.
  • Ste dôchodca, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500 € mesačne.
  • Ste dôchodcovia, žijúci v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500 € mesačne na jedného dôchodcu.
  • Pre poskytnutie príspevku je potrebné od januára 2023 predložiť aktuálne rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023.
  • V prípade záujmu o stravovanie je k dispozícii kontakt na referát sociálny a správny miestneho úradu tel. 055/636 04 30, kde Vám pracovníčky ochotne pomôžu a poradia.