Preskočiť na obsah

Starosta mestskej časti odovzdal verejné vyznamenania a ocenenia

Zverejnené 6.5.2022.

V máji má svoj sviatok mesto Košice – tradíciu Dní mesta milujú nielen Košičania, ale aj turisti a príležitostní návštevníci mesta. No a náhoda chcela, aby aj mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce slávila svoje narodeniny v tomto jarnom mesiaci. V roku 2022 sú to už tridsiate siedme. Ich súčasťou je tradične aj slávnostné odovzdávanie verejných vyznamenaní a ocenení, udelených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a starostom mestskej časti tým kolektívom i jednotlivcom, ktorí sa významne zapísali do povedomia verejnosti. Vo štvrtok 5. mája starosta mestskej časti Miloš Ihnát odovzdal:
Cenu mestskej časti – Rade rodičov školy pri ZŠ Belehradská – 2, Márii Kiráľovej – členke Klubu seniorov, MUDr. Eve Ševecovej – detskej lekárke

Cenu starostu mestskej časti – Vladimírovi Marinčinovi st. – trénerovi mládeže HC Košice

Plaketu starostu mestskej časti – Ing. Ľubici Slatina z Ligy proti rakovine, Mgr. Petrovi Geršákovi – veliteľovi stanice mestskej polície Ťahanovce, Mgr. Alene Sekaninovej – učiteľke zo ZŠ Bruselská, Mgr. Kataríne Zaujecovej – riaditeľke jaslí Veselá hviezdička, Mgr. Tomášovi Jurkovičovi – aktivistovi, Mgr. Dominike Senajovej, Františkovi Stieberovi Marekovi Feckovi – v zastúpení – autorom skalky na Berlínskej 14, Ladislavovi Stupákovi z občianskeho združenia Save nature by Čivas, Drahomíre Mačajovej – podnikateľke.

Cenu mestskej časti si príde dodatočne prevziať hokejista Martin Marinčin. Plaketu starostu dodatočne prevezme pracovníčka MÚ Erika Hercegová a majiteľka detského interiérového ihriska Mgr. Nika Krišková Jamnická.
Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili aj poslanci miestneho zastupiteľstva Mária Horváthová, Eva Zummerová, Štefan Bereš, Jozef Figeľ a Cyril Betuš. K slávnostnej atmosfére prispel krásny kultúrny program v podaní detského folklórneho súboru Viganček pod vedením Lenky Adzimovej a žiakov zo Základnej školy Belehradská pod vedením Judity Andrijkovej.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.