Preskočiť na obsah

Rozbor vody – baktéria Legionella

Zverejnené 15.2.2024.

Prosíme občanov, ktorí mali po rozbore vody vo svojom vodovodnom systéme preukázanú baktériu Legionella, ktorá spôsobuje legionársku chorobu, aby kontaktovali miestny úrad. Jedná sa najmä o obyvateľov Čínskej a Pekinskej ulice.

Dodávateľ tepla TEHO Tepelné hospodárstvo Košice následne so správcom domu odoberú vzorku vody. Po zistení výsledkov rozboru budú vykonané náležité opatrenia.

V priloženom súbore si môžete prečítať list starostu mestskej časti spoločnosti Tepelné hospodárstvo a. s.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

+421 917 271 196

JUDr. Beáta Zemková

Prednostka Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

+421 911 777 042