Plaketa starostu pre Mariána Gažovského

Miloš Ihnát za asistencie poslankyne Evy Zummerovej odovzdal v stredu 2. februára 2022 plaketu starostu aj JUDr. Mgr. Mariánovi Gažovskému, konateľovi Klas za podporu a sponzoring aktivít samosprávy. Jeho prítomnosť na miestnom úrade starosta využil aj na krátke pracovné rokovanie, týkajúce sa najmä pozemkov pod Americkou triedou.

Zverejnené 3. februára 2022.
Bez úpravy .