Oznam o výrube na Hanojská – Ázijská trieda – Európska trieda

Vážení obyvatelia,

oznamujeme vám, že v dňoch 07.11.2022 až 11.11.2022 bude prebiehať výrub drevín z dôvodu prípravy územia pre stavbu „Dočasné prepojenie Hanojskej ul. s križovatkou   Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“. Výrub sa bude realizovať na zarastenom území medzi Hanojskou 5, panelovou cestou vedúcou do lesoparku a bývalým obratiskom autobusov na Ázijskej triede.  Prosíme Vás preto o strpenie zvýšeného hluku a menších dopravných obmedzení v súvislosti s pohybom ťažkej techniky.

Za pochopenie ďakujeme.

Zverejnené 27. októbra 2022.
Bez úpravy .