O preplatenie nákladov za ubytovanie ukrajinských odídencov musíte požiadať do 7.4.

Ak poskytujete ubytovanie ako nepodnikateľ osobám s dočasným útočiskom a máte záujem o preplatenie nákladov, musíte o to požiadať mestskú časť najneskôr do 7. apríla 2022.

Zverejnené 5. apríla 2022.
Bez úpravy .