NÚDZOVÝ STAV A ZÁKAZ VYCHÁDZANIA OD 25. NOVEMBRA 2021

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenie zákazu vychádzania sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

Prezentácia s prehľadom opatrení

Zverejnené 25. novembra 2021.
Upravené 3. januára 2022.