Preskočiť na obsah

Naša snaha nebola zbytočná – budeme mať Kpark

Zverejnené 17.2.2022.

Vážení Ťahanovčania, s radosťou Vám oznamujeme, že na základe oficiálneho potvrdenia spoločnosti Kaufland, sa naša mestská časť stala jedným zo siedmych výhercov športovo-oddychového parku. Zo srdca ďakujeme všetkým hlasujúcim, všetkým podporovateľom a tým, ktorí našu účasť v súťaži propagovali a získavali ďalších hlasujúcich, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na získaní tejto 70 – tisícovej investície pre sídlisko Ťahanovce.Už dnes bola mestská časť oboznámená s ďalším postupom – zmluvy, projekty, realizácia, odovzdanie. Pozemok pre Kpark získa mestská časť od mesta – schválenie sa očakáva na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Realizácia projektu by mala byť ukončená do 31.7.2022. Najneskôr v auguste 2022 Vám bude Kpark odovzdaný do užívania. Veríme, že sa nám spoločne so spoločnosťou Kaufland podarí vytvoriť v našej mestskej časti atraktívny priestor na aktívny oddych, kde sa budú mladí aj dospelí ľudia radi stretávať.