Preskočiť na obsah

Na riešenie problému prebiehania cez rýchlostnú cestu vytvorili pracovnú skupinu

Zverejnené 22.3.2022.

Na základe pracovného stretnutia z februára 2022, bola v gescii NDS, a.s. zriadená pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať riešením problematiky nebezpečného prechodu cez rýchlostnú cestu pri vstupe do Košíc.
jej členmi okrem policajných zložiek a NDS, sú aj obe dotknuté mestské časti a mesto Košice. Sídlisko Ťahanovce v skupine zastupuje starosta Miloš Ihnát.

Jej úlohou je predovšetkým koordinovať kroky, ktoré by zamedzili vzniku tragických nehôd v tomto úseku, pri ktorých v nedávnej minulosti vyhaslo už viacero mladých životov.

Na februárovej schôdzke kompetentných inštitúcií, ku ktorým patrila aj naša mestská časť sa dohodlo niekoľko operatívnych úloh.  Ide o pravidelnú a častú kontrolu celistvosti oplotenia a uzatvárania brán, zlepšenie osvetlenia daného úseku, zintenzívnenie hliadkovej činnosti polície, ako aj identifikácia majiteľov nehnuteľností na dotknutom území, s ktorými bude možné v budúcnosti pracovať s cieľom prinavrátiť danú lokalitu k jej pôvodnému určeniu.

Do úvahy prichádzajú aj možnosti opätovného stredového zamedzenia prechodu, alebo prípadného bezpečného premostenia mestských častí  sídliska Ťahanovce a Dargovských hrdinov.

Určite by pomohlo zriadenie ďalšej linky MHD s vytvorením novej zastávky pri krematóriu, čo by malo byť úlohou mesta Košice.

V neposlednom rade je nevyhnutná aj edukácia dotknutej časti obyvateľstva – výchovy, sociálnej práce, doprovodu detí do a zo školy. Túto úlohu by na seba mali prebrať útvary sociálneho zabezpečenia  mestských častí za spolupráce s políciou.

Svoj význam by určite zohralo aj hliadkovanie za súčinnosti obyvateľov a zložiek polície.

Publikoval: Janka Rajňáková
Zdroj foto: www.imhd.sk