Dni mestskej časti otvorí zobúdzanie fontány

Tradičné májové podujatia, ktoré sa vďaka zrušeným proticovidovým opatreniam opäť vrátili do kalendára kultúrno-spoločenských podujatí mestskej časti uvedie Rozprávkové zobúdzanie fontány, ktoré pripravili pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice na sídlisku Ťahanovce spolu s ťahanovským základnými a materskými školami. V programe podujatí je aj každoročné slávnostné odovzdávanie ocenení pre aktívne osobnosti i kolektívy, športové podujatia a v nedeľu 8. mája čaká rímskokatolíckych veriacich i všetkých Ťahanovčanov slávnostná vysviacka rímskokatolíckeho kostola. Dni mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sú súčasťou v tom čase prebiehajúcich Dni mesta Košice, o programe ktorých sa dozviete v mestskom bulletine. Vybrané podujatia nájdete na informačnom plagáte mestskej časti medzi udalosťami.

Zverejnené 25. apríla 2022.
Upravené 2. mája 2022.