Preskočiť na obsah

Cvičebné prvky v lesoparku

Zverejnené 26.2.2024.

V roku 2023 prišiel starosta mestskej časti, Mgr. Ing. Miloš Ihnát s myšlienkou osadenia fitness cvičebných prvkov do ťahanovského lesoparku za účelom zvýšenia možností športového vyžitia obyvateľov. Pôvodná myšlienka fitness prvkov však nekorešpondovala s koncepciou lesoparku a preto sa hľadali možnosti, ktoré by viac zapadali do lesného prostredia. S Mestskými lesmi Košice bolo následne dohodnuté vybudovanie lesnej pešej a bežeckej prekážkovej trasy, ktorú doplnia rôzne lesné cvičebné prvky prírodného charakteru. Začiatkom roku 2024 po stotožnení sa s touto myšlienkou Mestské lesy Košice predstavili pri obhliadke v teréne možné trasovanie, ktoré by pre tento účel využívalo dispozície územia ako lesné valy, pozostatky po infraštruktúre bývalej strelnice, bunkre, steny a podobne.

V ďalších krokoch bude mestskými lesmi stanovené presné trasovanie tejto bežeckej trasy a v koordinácii s MČ sa bude uvažovať o vhodných cvičebných doplnkoch. V polovici apríla 2024 taktiež začne mestskou časťou vyrokovaná realizácia nového pitníka s privedenou pitnou vodou pri Rysoch nad Hanojskou ulicou.