Preskočiť na obsah

Ceny mestskej časti a Plakety starostu

Zverejnené 15.5.2024.

Slávnostné odovzdávanie Cien mestskej časti a Plakiet starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa uskutočnilo už tradične, v dátume blízkom dňu mesta Košice, konkrétne 9. mája 2024. Toto uznanie sa dostalo jednotlivcom i kolektívom, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju našej mestskej časti alebo ju iným spôsobom reprezentovali a šírili tak o nej dobré meno. Veľmi si Vašu činnosť vážime a bolo nám cťou takto si uctiť každého jedného z Vás.

Taktiež by sme chceli poďakovať ZUŠ Jantárová za kultúrny program a fanfáry.

Cena mestskej časti bola tento rok udelená trom jednotlivcom a jednému kolektívu:

 • Ing. Jozef Bomba,
 • Viktória Rečová,
 • Ráchel Závacká,
 • Knižnica pre mládež mesta Košice.

Plaketu starostu mestskej časti získali:

 • MUDr. Estera Kendrová,
 • Ing. Eva Jenčušová,
 • PhDr. Soňa Hlaváčová, PhD., MBA,
 • Ing. Andrea Levická,
 • Ing. Peter Sláma,
 • Kráčaj za šťastím – Ondrej Gábor,
 • Slovenský skauting 68. zbor Biele vrany Košice,
 • Kosit a. s..

Fotografie: J. Krbaťa