Preskočiť na obsah

Ako voliť v karanténe s COVID-19

Zverejnené 20.10.2022.

V spojených voľbách 29.10.2022 pribudla možnosť voliť aj pre tých, ktorí majú právo hlasovať,  ale v dôsledku ochorenia COVID-19 majú nariadenú karanténu alebo izoláciu a tiež pre osoby, ktoré s nimi v deň volieb žijú v spoločnej domácnosti.

K tomuto účelu bola zriadená ŠPECIÁLNA VOLEBNÁ KOMISIA, ktorej členovia prídu do miesta karantény so špeciálnymi volebnými schránkami a so špeciálnymi zoznamami oprávnených voličov, ktorí požiadali o tento špeciálny spôsob hlasovania.

O špeciálny spôsob hlasovania je potrebné požiadať vopred, a to najskôr v pondelok 24.10.2022 a najneskôr 28.10.2022 do 12.00.

Žiadosť je možné podať IBA TELEFONICKY  v úradných hodinách miestneho úradu zapisovateľke miestnej volebnej komisie Mgr. Jane Buriánkovej na číslo 055/ 636 04 30 alebo mobilné číslo 0948 467 642.  

Jednou žiadosťou možno požiadať o špeciálny spôsob hlasovania pre všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Všetky potrebné informácie k špeciálnemu spôsobu hlasovania nájdete na webovom sídle mestskej časti v sekcii VOĽBY:

https://tahanovce.sk/wp-content/uploads/dokumenty/volby/Specialny-sposob_hlasovania_zverejnenie_kontaktu_na_zapisovatelku.pdf

zdroj: ministerstvo vnútra SR