Preskočiť na obsah

ŤAHANOVSKÝ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ _POZVÁNKA

Zverejnené 19.9.2020.

Kategória

MESTSKÁ ČASŤ  KOŠICE – SÍDLISKO   ŤAHANOVCE
               pozýva na

9. ročník súťaže vo varení gulášu

Ťahanovský kotlíkový guláš v sobotu 19. septembra 2020 od 10.00 hod. v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici.

Ochutnávka gulášu začína o 13.00 h.

Okrem gulášu ponúkame: Stánky s predajnou výstavkou ručných prác, tombolu

Každý hosť podujatia zakúpením  porcie gulášu v hodnote min. 1 € prispeje na pomoc ľuďom v núdzi.
O umiestnení finančných prostriedkov určených na charitu bude mestská časť priebežne informovať.

Z tohto verejného podujatia môžu byť zhotovené zvukové a obrazové záznamy, ktoré je možné šíriť printovými a elektronickými médiami.