Kolaudačné rozhodnutie – rekonštrukcia strešnej krytiny bytového domu Aténska 7

Zverejnené
25. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. októbra 2022 − 8. novembra 2022
Kategória

Prílohy