Preskočiť na obsah

Starosta mestskej časti navrhuje do rozvoja mestskej časti zapojiť obyvateľov

Zverejnené 26.10.2023.

Kategória

Pri príprave rozpočtu na rok 2024 chce starosta mestskej časti s prednostkou miestneho úradu predložiť poslancom miestneho zastupiteľstva  návrh, aby časť finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti bola vyčlenená aj na projekty, ktoré navrhne občianska verejnosť. Nazvali ho pracovne „Urobme si spoločne najkrajšie sídlisko Ťahanovce“ a chcú ho realizovať formou súťaže. O tomto zámere sme informovali v júli tohto roku. Cieľom návrhu je zapojiť obyvateľov do prípravy realizovateľných projektov.  Podľa vyjadrenia starostu mestskej časti komisia, zložená z miestnych poslancov, zamestnancov úradu, prípadne verejnosti, vyhodnotí a vyberie najlepšie, najkvalitnejšie a udržateľné projekty, ktoré by bolo možné v na sídlisku Ťahanovce  realizovať. Najlepšie projekty postúpia do facebookového hlasovania, v ktorom verejnosť rozhodne o realizácii  troch z nich. Autori troch najlepších projektov budú ocenení.

Obyvatelia mestskej časti majú teda možnosť podávať svoje návrhy projektov na adresu mestskej časti ( nájdete ju v kontaktoch). Termín uzávierky zatiaľ nie je známy.

-raj-

Použité fotografie sú ilustračné.

Zdroj: internet