Preskočiť na obsah

Oznam o prerušení dodávky pitnej vody

Zverejnené 9.11.2023.

Kategória

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

 oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu poruchy na  vodovodnej sieti, bude dňa 9.11.2023 od 8,00 hodiny  do 12,00 hodiny odstávka dodávanej studenej vody na ulici Sofijská 1 – 14 a Budapeštianska 2 – 16.

 Zásobovanie odberateľov pitnou vodou bude, podľa potreby, zabezpečené cisternovými vozidlami.

VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

dispecing.kosice@vodarne.eu