Preskočiť na obsah

Mestskú časť navštívila delegácia Poľskej republiky

Zverejnené 19.10.2023.

Kategória

Pietne miesto pri renesančnom stĺpe Božia muka v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce dnes  19.10. 2023 v sprievode starostu mestskej časti Miloša Ihnáta a prednostky miestneho úradu Beáty Zemkovej navštívila delegácia Veľvyslanectva Poľskej republiky, ktorú viedol generálny konzul Artur Łukiańczuk. Spolu s atašé pre obranu plk. Marekom Rogowskim a honorárnym konzulom PR v Košiciach Konradom Schönfeldom položili veniec  na miesto, kde sú pochovaní poľskí dobrovoľníci, ktorí padli v boji  11. decembra 1848 v blízkom okolí.
Starosta mestskej časti Miloš Ihnát pri tejto príležitosti  hostí informoval o zámere mestskej časti zrekonštruovať renesančný stĺp,  obnoviť oplotenie pietneho miesta, ako aj revitalizovať jeho okolie. V súčasnosti v blízkosti pamiatky prebieha sondážny archeologický výskum, ktorý realizuje Východoslovenské múzeum Košice.

-raj-