DO PASÁŽE PRED MIESTNY ÚRAD PRÍDE MIKULÁŠ

Kategória

7. decembra 2020  v čase od 15. do 17. hodiny príde pasáže Budapeštianskej ulice Mikuláš s anjelmi a čertom. Dobrým deťom bude rozdávať balíčky. Podmienkou je prednesenie básničky, pesničky alebo riekanky.

Zverejnené 7. decembra 2020.
Upravené 2. januára 2022.